2015-12-08 22:32 #0 av: adress

Watch OS 2.1 är versionen.
Tänk även på att iPhone uppdaterades idag till IOS 9.2