2015-08-15 18:06 #0 av: [Jens]

I det tysta har Apple lanserat en ny funktion i iCloud som gör det möjligt att återställa raderade filer, kontakter samt kalendrar och påminnelser.

De nya funktionerna Återskapa filer, Återskapa kontakter och Återskapa kalendrar och påminnelser är placerade i inställningarna för iCloud.com och undermenyn Avancerat.

När man återställer kontakter, kalendrar eller påminnelser visas ögonblicksbilder med tidstämpel för när kopian är gjord. Återställer man till en av dessa så tas det automatiskt en backup som sparas på samma ställe, ifall man vill återgå. Detta innebär att man inte kan återställa enskilda kontakter, utan man måste återställa hela adressböcker. Samma sak gäller för kalendrar.