2015-08-02 15:35 #0 av: Niklas

Om du inte kan stänga av Apple Watch, eller om du har problem som inte kan lösas genom att starta om Apple Watch kanske du måste tvinga den att starta om. Gör detta endast om det inte går att starta om Apple Watch.

Håll in sidoknappen och hemknappen samtidigt i minst tio sekunder tills vita Apple-loggan visas.