2015-08-02 15:32 #0 av: Niklas

Så här gör du för att starta om Apple Watch:

Stäng av Apple Watch genom att hålla in sidoknappen tills skjutreglagen visas och sedan dra "Stäng av" åt höger. Slå på Apple Watch igen genom att hålla in sidoknappen tills vita Apple-loggan visas.

Om du har problem med Apple Watch som inte löses med omstart kan du prova att göra en tvingad omstart.