2015-08-02 14:40 #0 av: Niklas

Stå är ett av Apple Watch tre aktivitetsmål. Målet är att stå minst en minut varje timme under minst 12 timmar varje dag. Om du är stilla under mer än 50 minuter kommer Apple Watch att påminna dig att stå upp och röra dig lite en minut.

Stå-målet visas i appen Aktivitet. När det ljusblå strecket bildar en cirkel har du uppnått dagens stå-mål.