2015-08-02 14:27 #0 av: Niklas

Rörelse är benämningen på ett av Apple Watch aktivitetsmål. Rörelsen mäts som förbrukade aktiva kalorier. Varje vecka föreslår Apple Watch ett rörelsemål för de närmaste sju dagarna. Målet baseras på din längd, vikt, kön och aktivitetsprofil. Du måste inte acceptera det föreslagna målet utan kan välja vilket mål som helst.

Din rörelse under dagen visas i appen Aktivitet. När det röda strecket har bildat en cirkel är dagens rörelsemål uppnått.