2015-08-01 15:01 #0 av: Niklas

Hemknappen är den runda vridbara knappen på höger sida av Apple Watch. Hemknappen kallas även Digital Crown.

Med hemknappen kan du bland annat zooma och göra olika val. Ett tryck på hemknappen öppnar hemskärmen eller klockan beroende på var du befinner dig. Två tryck på hemknappen öppnar senaste aktiva app.