2015-08-01 14:42 #0 av: Niklas

Sidoknappen är den avlånga knappen nedanför hemknappen/Digital Crown på höger sida av Apple Watch.

Ett tryck på sidoknappen öppnar dina vänner. Två tryck på sidoknappen öppnar Apple Pay.